Register court: Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy
KRS No. KRS: 0000287965,
VAT No.: 634-264-13-89,
Initial capital: 2.050.000 PLN,
Invested capital: 2.050.000 PLN

 

 

 

 

 

>> Application manual <<

>> Application manual <<

>> Application manual <<

>> Application manual <<

 

 

 

>> Application manual <<

 >> Application manual <<

 >> Application manual <<

 >> Application manual <<

       

>> Application manual <<

     

 

Copyright © 2012 Limatherm Components Sp. z o.o., All rights reserved                                                                                                                                                                                                  ¦ Privacy Policy ¦