Home > Job / Praca > Doradca Zawodowy

Register court: Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy
KRS No. KRS: 0000287965,
VAT No.: 634-264-13-89,
Initial capital: 2.050.000 PLN,
Invested capital: 2.050.000 PLN

 

Doradca Zawodowy
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Plan na więcej – aktywna integracja uczestników WTZ”  dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zapraszamy do współpracy
 
Doradce Zawodowego.
 
Informacje skrótowe:
Liczba uczestników: 40  osób  
Całkowity wymiar czasowy wsparcia w projekcie: 360 godz. (1 godz. = 60 min)
Czas trwania zajęć : od 09.2018 do 12.2019 r.

 Miejsce : 
 • WTZ Spółka z o.o. Warsztat Terapii Zajęciowej Chorzów, ul. Katowicka 77 
 • WTZ Spółka z o.o. Warsztat Terapii Zajęciowej Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 21 A  
 • Limatherm Components sp. z o. o. 41-506 Chorzów, ul. Żelazna 5
 Zakres tematyczny:
 • identyfikacja potrzeb uczestników 
 • diagnoza predyspozycji zawodowych 
 • opracowanie niezbędnych kwestionariuszy i ankiet 
 • opracowanie indywidualnych planów 
 • poradnictwo zawodowe 
 • określanie poziomu efektywności społeczno-zatrudnieniowej uczestnika projektu 
 • monitorowanie i weryfikacja  programu 
 Oczekiwania wobec doradcy: 
 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2 letnie doświadczenie pracy doradcy zawodowego,
 • kwalifikacje doradcy zawodowego,
 • doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego,
 • preferowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • umiejętność nawiązywania bardzo dobrego kontaktu,
 • empatia, umiejętność planowania i rozwiązywania problemów,
 • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, dyskrecja.
 Aspekty finansowe:
 • rozliczenie na postawie: umowy zlecenie - rachunek – faktura.
 
Osoby zainteresowane proszone są o składnie do 15.08.2018 r. oferty składającego sięz załącznika nr 1:
adres :
 
Limatherm Components Sp. z o. o.,
ul. Żelazna 5 , 41-506 Chorzów,
telefon : 32 / 783 16 76
mail: praca@limathermcomponents.pl
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1   [ DO POBRANIA ] 
 
 
 
W wypadku składania CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi przez nas kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy, a kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję.
 

 

Copyright © 2012 Limatherm Components Sp. z o.o., All rights reserved                                                                                                                                                                                                  ¦ Privacy Policy ¦