COMPLIANCE

COMPLIANCE - PL

COMPLIANCE PROCEDURA WHISTLEBLOWING, ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

COMPLIANCE KODEKS ETYKI BIZNESUCOMPLIANCE PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA
 

COMPLIANCE KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

 

KATALOG KLAUZUL COMPLIANCE 

COMPLIANCE - EN

CATALOG OF COMPLIANCE CLAUSES

ANTI-CORRUPTION PROCEDURE OF THE
INTROL GROUP

CODE OF BUSINESS ETHICS OF THE INTROL GROUP

 

CODE OF CONDUCT FOR THE SUPPLIERS OF THE INTROL GROUP

PROCEDURE OF ANONYMOUS REPORTING OF IRREGULARITIES (WHISTLEBLOWING) IN THE INTROL GROUP