Central

 

Grzegorz Cisek
Prezes Zarządu / Dyrektor handlowy
Chairman of the board
+48 32 783 16 07   

  
 

Rafał Mzyk
Kierownik ds. Handlu i Marketingu
Sales & Marketing Manager
+48 32 783 16 17  
+48 791 851 051

 Agnieszka Pisarek
Specjalista ds. Handlu i Marketingu
Sales & Marketing Specialist
+48 32 783 16 15    
 Wojciech Mirończuk
Specjalista ds. Handlu i Marketingu
Sales & Marketing Specialist
+48 32 783 16 14  

Michał Skrzekut 
Specjalista ds. Handlu i Marketingu
Sales & Marketing Specialist
+48 695 910 070